Klorsyre, ældre navn for trioxoklorsyre, HClO3. Se klor (forbindelser).