Klorpikrin, (gr. klor + pikros bitter), en art giftgas.