Klorknaldgas, blanding af lige rumfangsdele brint og klor. Udsættes blandingen for direkte sollys eller ultraviolet lys, eksploderer den under dannelse af gassen hydrogenklorid. Også blandinger med brintindhold fra 8 % til 86 % er eksplosive. Se klor (forbindelser).