Klorkautsjuk, (af klor og kautsjuk), bindemiddel til malevarer fremstillet ved klorering af naturgummi. Klorkautsjuk er hårdt, ubrændbart, bestandigt mod alkali og mange andre kemikalier samt diffusionstæt mod vanddamp. Det er opløseligt i aromatiske opløsningsmidler, fx xylen. Klorkautsjukmaling bruges pga. sin alkalibestandighed og tæthed til svømmebassiner og vandtanke af beton samt i korrosionsbeskyttende maling til stål. Malingerne er moderat klimabestandige.