Kloritter, dioxoklorater, salte af dioxoklorsyre (klorsyrling), HClO2. Forbindelserne indeholder kloritionen, ClO2-, fx natriumklorit, NaClO2. Se klor (forbindelser).