Kloratsprængstoffer, sprængstoffer indeholdende salte af klorsyre eller perklorsyre som iltningsmiddel. Stor betydning har især ammoniumperklorat som det mest anvendte iltningsmiddel i faste raketbrændsler. Se også sprængstoffer.