Klokkeslætsobservation, observation til bestemmelse af et kronometers afvigelse fra UT (Universal Time), der har erstattet GMT (Greenwich Mean Time); foretages i dag normalt ved at sammenholde kronometrets visning med et radiotidssignal. Før radioens opfindelse måtte man på en kendt længdegrad beregne klokkeslættet ud fra astronomiske observationer og derefter sammenholde det beregnede klokkeslæt med kronometrets visning. Se også længde.