Klokkehus, tårnagtig, lukket bygning af træ, gerne i 2-3 etager med klokkeophæng øverst og materialrum nederst, oftest opført frit på kirkegården. Den hyppigst forekommende form, en stejl pyramidestub med udkraget tag, er baseret på et skelet, der ud over midterstolpen (kongen) består af fire hjørne- og fire sidestolper. Af Danmarks 19 bevarede klokkehuse, 6 på Lolland og 13 i Sønderjylland, går flere tilbage til middelalderen, fx det ved Kliplev Kirke syd for Aabenraa fra ca. 1300. En særlig type klokkehus eller -tårn er de delvis murede, som fortrinsvis er placeret i kirkegårdsmuren og evt. brudt af en portal; i Danmark findes de på Bornholm. Se også klokkestabel.