Klokkeblomst, eng. bellflower, i daglig tale betegnelse for blomsterslægten klokke. Ligeledes betegnes klokkefamilien undertiden klokkeblomstfamilien.