Klitplantage, plantage som værn mod sandflugt. Klitplantager findes i Danmark bl.a. langs den jyske vestkyst og den sjællandske nordkyst; den ældste er fra 1726. Beplantningen domineres af fyr.