Klitfyr, Pinus contorta, contortafyr, op til 25 m højt nåletræ hjemmehørende i vestlige Nordamerika. Det tåler salt og plantes derfor ofte nær kysten, bl.a. i sommerhusområder og kystnære plantager. Det er hist og her selvsået i hede- og klitplantager i Jylland. Væksten varierer, og arten kendes bedst på de vredne nåle, der sidder parvis i knipper.