Klitfoged, tilsynsførende med fredede klitarealer. Klitfogeden stod indtil 1992 på nederste trin i det offentlige tilsyn med klitarealer, som indførtes samtidig med bestemmelser om sandflugtsdæmpning i 1779 og 1792. Fredede klitarealer blev i 1992 omfattet af Naturbeskyttelsesloven og administrationen overtaget af de lokale statsskovdistrikter.