Klippesmutter, Acanthisittidae, familie af spurvefugle med to nulevende arter på New Zealand. Af udseende ligner de nærmest diminutive spætmejser (8-10 cm) med grønlige og brunlige farver. Den almindeligste art færdes på træstammer, mens en anden, indskrænket til Sydøens højland, findes mellem vegetation i stenet terræn med pletvis bevoksning (ur); begge lever af insekter og andre smådyr. Den tredje art er nu meget sjælden. Endnu en art blev opdaget på Stephen Island i Cook Strait i 1894; den var muligvis ude af stand til at flyve, og fyrmesterens kat var ansvarlig både for opdagelsen og for udryddelsen af arten samme år.