Klippeløkke, landskabstype anvendt til græsning, tidligere udbredt som driftsform på Nord- og Østbornholm. Klippeløkke forekommer i områder med højtliggende grundfjeld eller mange sten, der forhindrer opdyrkning. Den er ofte afgrænset med stengærder og karakteriseret ved en rig flora med flere sjældne orkidéarter. Klippeløkken er i dag en sårbar landskabstype, som trues af manglende græsning og uønsket opvækst.