Klippedue, Columba livia, due, som tamduerne nedstammer fra. Klippeduen yngler i bjergegne og klipper i Europa, N-Afrika og V-Asien.