Klin, gradvis ændring af morfologiske og fysiologiske træk hos plante- og dyrepopulationer over geografiske afstande. Et sådant variationsmønster, en gradient, er almindeligt hos arter med vidtstrakt udbredelse og store, sammenhængende populationer.