Klimatfeber, klimafeber, samlebetegnelse for en række tropesygdomme, der giver feber (fx gul feber og malaria).