Klimakammer, fytotron, skab eller rum, der benyttes til dyrkning af planter under kontrollerede forhold; fx kan man nøje variere lysstyrke, daglængde og temperatur. Ofte kan også andre faktorer kontrolleres, fx luftfugtighed og luftens indhold af kuldioxid. Klimakamre benyttes fx i plantefysiologisk forskning og til studiet af klimaændringers effekter på plantevækst.