Klientkonto, speciel konto, som advokater er pålagt at oprette. En vedtægt, der er udarbejdet af Advokatsamfundet i medfør af Retsplejeloven og godkendt af Justitsministeriet, pålægger advokater dels at have en bogføringskonto, som til enhver tid viser størrelsen af advokatens hele tilsvar af betroede midler, dels at indsætte midlerne på en særskilt konto, klientbankkonto, i et pengeinstitut. Advokater skal hvert år til Advokatrådet indsende en erklæring om kontoen sammen med oplysninger og attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor; har en advokat ikke haft betroede midler i det forløbne år, er medvirken af revisor dog ikke påkrævet.