Klid, fiberrige bestanddele, især fra kornets skal, frasigtet ved formaling af korn til mel, se kornprodukter.