Klerikalisme, (lat. klerikal + -isme), stræben efter at øge kirkens politiske magt.