Klerikal, (lat. clericalis), som ønsker at fremme præsternes interesser.