Kleresi, (lat. clerecia, af clericus klerk, af gr. kleros lod, det præsteskab, der er valgt ved lodkastning), nedsættende klike; slæng.