Klemmebreve, åbne kongelige breve, hvorved Christian 3. i 1555 foretog forbedringer i en række sognepræsteembeders økonomi. I nogle tilfælde skete det, ved at sognepræsten fik tillagt kronens del af tienden, i andre, ved at mindre sogne blev nedlagt eller lagt til større. Navnet kommer af, at brevene var beseglet med det store kongelige segl "Rigens Klemme".