Klastosfære, (gr. klastos sønderbrudt + sfære), jordskorpens ydre partier; det modsatte af plastosfære.