Klastisk, (gr. klastos sønderbrudt), om bjergart, som består af sammenhobede brudstykker, der i fast form er kommet andetsteds fra.