Klassificeringscenter, danskudviklet udstyr (automatisk anlæg) til måling af slagtekvalitet. På svin bestemmes kødindholdet i slagtekroppe vha. optiske indstikssonder, hvis signal tolkes af computere med neurale netværk. På kreaturer bestemmes slagtekroppens form, fedme, talgfarve og kødudbytte på grundlag af videooptagelser af kroppen, der under optagelserne bl.a. belyses med lysstriber. Disse afbøjes forskelligt, afhængigt af kroppens form. Informationen i videobillederne tolkes af computere med neurale netværk. Se også kød.