Klassificere, (fr. classifier, af lat. classis afdeling + facere gøre), erklære el. markere at noget (fx et dokument) er fortroligt.