Klassicitet, (ty. Klassizität), det at være klassisk; klassisk mønstergyldighed.