Klassicicering, (se klassicicere), det at klassicicere.