Klassicicere, (fr. classicicer), stræbe mod klassisk form og udtryk.