Klassement, (fr. classement), deltagernes placering i et sportsarrangement, der afvikles over en længere periode (fx Tour de France).