Klassekamp, overvejende marxistisk begreb, ifølge hvilket der findes dybtgående interessemodsætninger og deraf afledte konflikter mellem sociale klasser, så længe et samfund er opdelt i besiddende og ejendomsløse mennesker, rige og fattige osv. Se også klasse.