Klaring, fjernelse af uklarheder fra en væske. Uklarhed forårsages af fine partikler eller af større, stærkt væskeholdige (kvældede) korn. Klaringen kan ske ved forskellige metoder: filtrering, centrifugering eller sedimentation, dvs. henstand indtil partiklerne er sunket til bunds. Den sidstnævnte proces er i almindelighed for langsom, men den kan fremskyndes ved tilsætning af hjælpestoffer, som danner større partikler, hvori de små partikler indesluttes (se flokkulering). Et karakteristisk eksempel på dette er klaring af hjemmebrygget vin ved tilsætning af æggehvide.