Klarering, den myndighedskontrol, der knytter sig til ind- og udførsel af varer, dvs. toldmæssig registrering, undersøgelse og evt. afgiftsberegning. Indklarering af skibe består i registrering af skibets ladningsbeskrivelse samt opgørelser over proviant mv. og besætningens toldpligtige ejendele. Også sundhedsforholdene om bord kontrolleres, og immigrationsmyndighederne undersøger, om de ombordværende kan tillades landgang. I nogle lande skal skibets certifikater afleveres til myndighederne, men ofte er skibsførerens erklæring om, at skibet er sødygtigt, tilstrækkelig. En egentlig inspektion af forholdene om bord kan forekomme, men det er ofte betroet skibets havneagent at indsamle dokumenter til myndighedernes brug. Udklarering af skibet omfatter registrering af ladning og proviant, som er bragt om bord under opholdet, samt kontrol af, at havneafgift og evt. isafgift er betalt. Se også toldklarering.