Klangfarve, den karakteregenskab ved en lyd, der gør det muligt at skelne forskellige lydkilder fra hinanden. Klangfarven bestemmes især af en række fysiske egenskaber ved det akustiske signal, fx toneansatsens karakter, overtonernes antal og indbyrdes styrkeforhold samt lydens dynamiske og klanglige udvikling i tid (udklangen). Også ydre forhold som akustikken i det rum, hvori lyden opstår, indvirker på klangdannelsen. Oplevelsen af klangfarve beror i høj grad på lytterens subjektive reaktion på lyden; beskrivelser af fænomenet har derfor ofte et uklart og metaforisk præg.