Klak, (fr. claque dask, klap), en samling af klakører.