Klageinstans, forvaltningsorgan, som behandler klager i den administrative rekurs.