Kløvkrone, Myosoton, tidligere Malachium, slægt i nellikefamilien med kun én art, kløvkrone (Myosoton aquaticum). Det er en flerårig urt med hvide kronblade, der er kløvet næsten til grunden. Den minder i udseende om arter af slægten fladstjerne. Kløvkrone træffes ved søbredder og i fugtige skove i den østlige del af Danmark og er sjælden eller manglende i store dele af Jylland. Arten er vidt udbredt i tempereret Eurasien.