Kløer, hornhætter, som omgiver det yderste tåled hos krybdyr, fugle og pattedyr. En klo består af en hård, hvælvet og krum kloplade, der dækker tåleddet oventil og på siderne, og af en blødere, flad klosål, som dækker undersiden. En skarp kant danner grænsen mellem kloplade og klosål. Mens alle fugle har kløer på baglemmet, mangler disse som regel på forlemmet (vingen). En mindre klo findes dog på 1. eller 2. finger hos andefugle, rovfugle og strudse. Kloen på fuglenes midterste fremadrettede tå har en særlig skarp og fremstående kant og bruges til at rense næbbet for føderester og som pudseklo til fjerdragten. Hos pattedyr er kløerne særligt udviklede hos gravende og klatrende former. Rovdyr bruger kløerne til at gribe og fastholde byttet; for at beskytte dem mod slid er det yderste tåled hos kattefamilien tilbagebøjet under gangen.