Kismet, (arab. det tildelte), muslimernes betegnelse for menneskets forudbestemte skæbne.