Kirograf, (gr. kiro- + -graf), gældsforskrivning uden pant.