Kirkeskib, skibsmodel i en kirke. Det ældste danske kirkeskib findes i Ho ved Varde og er fra begyndelsen af 1600-t. Oprindelig synes kirkeskibene at have været votivgaver fra søfarende, der havde overlevet farefulde sejladser. Med sine ca. 1000 kirkeskibe, hvoraf hovedparten er sejlskibe, er Danmark det land i verden, der er rigeligst forsynet med denne særlige form for kirkelig udsmykning. Skib betegner endvidere menighedens rum i en kirke, se kirke (kirkearkitektur).