Kirkemøder, enten officielle kirkeforsamlinger med besluttende myndighed (se koncil) eller møder, der holdes på privat initiativ med henblik på drøftelse af kirkelige spørgsmål.