Kiral, (eng. chiral, af gr. cheir hånd), om genstand, som ikke er fuldstændig identisk med sit spejlbillede.