Kip, kippe, mønning, tagryg, den øverste del af en tagkonstruktion, hvor to tagflader mødes, se tag.