Kinesisk demokratibevægelse, protestbevægelse, der opstod i Beijing i november 1978 og senere bredte sig til de fleste større byer i Kina. Udgangspunktet for protestbevægelsen var et krav om omvurdering af de hændelser, der i april 1976 havde ført til Deng Xiaopings tredje udrensning. Kritikken blev offentliggjort i form af vægaviser og uofficielle blade, de såkaldte undergrundsaviser. I foråret 1979 fokuserede bevægelsen på krav om menneskerettigheder og politisk demokrati, hvilket bragte den på kollisionskurs med myndighederne, og flere aktivister blev arresteret og idømt lange fængselsstraffe, bl.a. systemkritikeren Wei Jingsheng. I forbindelse med studenterdemonstrationerne i Beijing i 1989 var flere af de oprindelige medlemmer af demokratibevægelsen igen aktive. Den seneste offensiv fra demokratiaktivisters side var forsøget i 1998 på at registrere Kinas Demokratiske Parti som et lovligt parti; initiativtagerne blev idømt langvarige fængselsstraffe.