Kinematografi, (gr. kinemato- + -grafi), optagelse og fremvisning af levende billeder; filmvæsen; filmvirksomhed.