Kinæstesi, (gr. kinein bevæge + æstesi), muskelsans; fornemmelse af legemsdelenes stilling og bevægelse.