Kimblad, cellelag (ektoderm, mesoderm og entoderm) i det tidlige dyriske fosteranlæg, kimskiven, der er ophav til alle den færdigudviklede organismes væv, se fosterudvikling.